Wat is het DISC model?

Het DISC model geeft inzicht in bewuste en onbewuste voorkeuren in gedrag en communicatie. DISC brengt voorkeursstijlen, sterke kanten, communicatie en groeimogelijkheden in kaart.

DISC vergroot de zelfkennis, helpt communicatie te verbeteren, vergroot persoonlijk leiderschap en effectiviteit, en stimuleert het benutten van talenten. Daarnaast bevordert DISC de samenwerking in teams, zodat we elkaar beter begrijpen en weten wat we van elkaar nodig hebben in de communicatie.

Het DISC model

Het DISC model bestaat uit 4 verschillende hoofdstijlen (D,I,S, en C) en is krachtig door zijn eenvoud. Dit is de ware kracht van DISC. Als je een communicatiemodel te complex maakt zal het niet gebruik gaan worden. Hieronder een overzicht van de basis kenmerken van de verschillende typen.

  • Dominant extravert en controlerend direct, gedreven, prestatiegericht, hoog tempo, neemt leiding.
  • Interactief extravert en relaterend hartelijk, enthousiast, prater, impulsief, verbaal.
  • Stabiel introvert en relaterend betrokken, vriendelijk, attent, teamplayer, harmonie, gesloten.
  • Consciëntieus introvert en controlerend denker, observator, afwachtend, precies, gesloten, privacy.

Gedrag is voorspelbaar

Gedrag van mensen is voorspelbaar en te vatten in gewoonte patronen. Een hoofdstijl (primair) en een steunstijl (secundair) vormen de basis van onze communicatie voorkeuren.

  • Extraverte mensen (D & I) zeggen wat ze te zeggen hebben, ze nemen vaak initiatief. Zij zijn direct in hun benadering en hebben impulsen van buitenaf nodig.
  • Introverte mensen (C & S) daarentegen spreken zich liever niet uit en luisteren. Zij richten hun energie op hun innerlijke wereld. Hun houding is vaak afwachtend. Hun benadering is dan ook indirect.
  • Controlerende mensen (D & C) richten zich op dingen doen en resultaten behalen. Het handelen is rationeel en gericht op het controleren van de omgeving.
  • Relaterende mensen (S & I) richten zich op relaties met anderen. Zij laten zich meer leiden door hun emotie.

Dominant

De Dominante stijl van DISC zegt veel over hoe je omgaan met regels gesteld door derden. Scoor je hoog op de D dan ben je van nature assertief, kan makkelijk boos worden, en maak je gemakkelijk zelf een beslissing.

Scoor je laag op de D, dan vind je het lastig om NEE te zeggen en zal assertiviteit je energie kost. Een beslissing gooi je liever eerst voor feedback ‘in de groep’.

Basisangst is: geen grip op de situatie hebben / geen directe controle hebben.

Interactief

De Interactieve stijl van DISC zegt veel over hoe je omgaat met mensen en ze wil beïnvloeden. Scoor je hoog op de I dan ben je een gemakkelijke prater, van nature optimistisch, en ben je een open boek door veel mimiek op je gezicht en veel beweging in je lichaam.

Scoor je laag op de I dan zal je woorden veel functioneler gebruiken en vind je het lastiger om anderen te beïnvloeden.

Basisangst is: niet gezien of gehoord worden.

Stabiel

De Stabiele stijl van DISC zegt veel over hoe je omgaat met veranderingen en je eigen tempo hierin. Scoor je hoog op de S dan vind je het lastiger om emoties te tonen en met plotselinge verandering om te gaan.

Scoor je laag op de S dan zal je sneller in een verandering meegaan en zal je meer emoties tonen.

Basisangst is: onstabiliteit.

Consciëntieus

De Consciëntieuze stijl van DISC zegt veel over hoe je omgaat met regels gesteld door derden. Scoor je hoog op de C dan zijn regels, procedures en details erg belangrijk voor je.

Scoor je laag op de C dan ben je minder van de details en ga je ruimer om met details en procedures.

Basisangst is: angst om fouten te maken.

Iedereen is anders

Het is de unieke combinatie van alle 4 de DISC stijlen die onze voorkeuren in gedrag en combinatie bepaalt. Iedereen is hierin uniek. Bovendien is DISC maar 1 laag in onze persoonlijkheid, maar wel een heel belangrijke als het om communicatie gaat.

Toepassing DISC

DISC is zeer veelzijdig in te zetten. Van tool bij persoonlijk leiderschap, om meer inzicht te krijgen in eigen kwaliteiten en valkuilen, tot effectievere communicatie in teams.

Wij zijn de DISC experts

Wij zijn Patrick Blauw en Patrick Schriel, gepokt en gemazeld in DISC. Waar velen DISC erbij doen, is het onze specialiteit. Wij hebben honderden DISC trainingen en workshops gegeven, werken voor grote én kleine organisaties, in binnen- en buitenland, hebben duizenden DISC profielen door onze handen laten gaan en zijn echte DISC experts.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op en laat je door ons overtuigen over de meerwaarde die wij kunnen bieden om de samenwerking en communicatie in jouw team en organisatie te verbeteren.

Bel met Patrick Blauw T, 06-18645651 / Patrick Schriel T. 06-10327366 of laat een bericht achter via het contactformulier.